Välkommen till Granells Schakt

Vi utför allt inom entreprenad och anläggning. Företaget startades 1997 av Jörgen Granell och företaget har gått bra sedan dess.

Vårt geografiska arbetsområde innefattar en radie på 10 mil runt Arboga.

Vi är medlemar i Maskinentreprenörerna. Vad gäller utbildning, har vi enligt vägverkets krav, genomgått arbete på väg samt räddning på väg.

Exempel på arbeten vi utför:

  • Husgrunder
  • VA-arbeten
  • Fjärrvärme/kyla
  • Planering
  • Dikesrensning
  • Grundisolering
  • Trekammarbrunn
  • Dränering
  • Plattläggning
  • Kabelarbeten